Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  


Stappenplan archeologisch geofysisch onderzoek, een webassistent

Wanneer is geofysica inzetbaar in de archeologie?

Archeologische vraagstelling: Een geofysisch antwoord.

Dat is een vraag die vaak wordt gesteld en die niet altijd even eenvoudig te beantwoorden is. Meerdere factoren zijn van belang om te bepalen of geofysisch onderzoek kan helpen bij de beantwoording van een archeologische vraagstelling of niet. Deze webpagina werkt als assistent om de mogelijkheden van geofysisch onderzoek na te gaan en te bepalen of de toepassing van geofysisch onderzoek zinvol is en zo ja, welke specifieke meetmethode het meest geschikt is.

Voor wie is deze webassistent?

Deze webassistent is gemaakt voor de archeologisch professional en de archeologisch geïnteresseerde die bekend is met de nodige archeologische terminologie. De webassistent biedt de mogelijkheid om na te gaan wat de geofysische onderzoeksmogelijkheden zijn voor een bepaalde locatie. Voor een locatie specifiek advies is het altijd aan te raden om contact op te nemen met onze geofysisch specialist Joep Orbons.

De webassistent kent de volgende stappen:

Leeswijzer:

  In de rechter rand en op diverse plaatsen in de tekst staat dit verdiepings-icoon. Het verwijst naar verdiepingsvragen. Dit zijn nadere uitbreidingen, verdere verdiepingen en sprekende voorbeelden. Bovendien geeft het technische uitleg over de geofysica voor een betere kennis over de geofysische archeologie. Om deze geofysische webassistent als archeoloog goed te begrijpen, is het niet nodig de informatie in deze blokken te begrijpen. Deze gegevens zijn vooral nuttig voor degene die meer achtergrondinformatie wil.

Aan de bovenkant en onderkant van de verschillende stappen staat een navigatiebalk waarmee naar andere stappen genavigeerd kan worden.

De webassistent wordt uitgebreid als er nieuwe kennis en inzichten ontstaan.

De webassistent is specifiek van toepassing voor de Nederlandse situatie. De situatie in het buitenland is veelal wezenlijk anders.

Wat is geofysisch onderzoek niet?

  • Geofysisch onderzoek is geen verrekijker om in de grond te kijken.
  • Geofysisch onderzoek is niet de mol met een camera op zijn hoofd.
  • Geofysisch onderzoek is niet opgraving vervangend.
  • Geofysisch onderzoek is geen dateringsmethode.

Wat is geofysisch onderzoek wel?

Geofysisch onderzoek is één van de archeologische onderzoeksmethoden die behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoorden van een archeologische vraagstelling, net zoals booronderzoek, het graven van proefputjes of proefsleuven, de analyse van luchtfoto's, remote sensing, etc. Soms werkt een onderzoeksmethode heel goed, soms niet, dat is bij geofysisch onderzoek net zo goed het geval als bij alle andere prospectieve technieken. Geofysisch onderzoek is niets meer of minder dan één van de sets van prospectieve onderzoeksmethoden die de archeoloog tot zijn beschikking heeft.

De toepassing van geofysisch onderzoek kan leiden tot doelgerichter onderzoek. Bijvoorbeeld doordat een stroomrug eerst geofysisch wordt opgespoord voordat daar specifiek op geboord wordt. De stroomrug hoeft dan niet eerst op basis van een uitgebreid booronderzoek te worden opgespoord.

Geofysisch onderzoek biedt de mogelijkheid om vlakdekkende dieptegegevens te genereren in plaats van puntopnamen zoals het geval is bij booronderzoek en proefputtenonderzoek. Hierdoor vermindert de kans dat sporen net buiten het waarnemingspunt vallen. Op basis van de resultaten van een dergelijk onderzoek kan vervolgens bepaald worden op welke manier vervolgonderzoek door middel van booronderzoek, proefputten of proefsleuven het meest effectief is.

Verdieping:


Wat is geofysica eigenlijk?
 

Is geofysica de Ultieme oplossing?
   
Copyright © 2023              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl