Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  

ArcheoPro contactgegevens.

ArcheoPro Vestiging Zuid (Hoofdvestiging):
St. Jozefstraat 45
6245 LL Eijsden
Tel: 043-3672586
e-mail: info@archeopro.nl
www.archeopro.nl
ArcheoPro Vestiging Noord:
Barchjeblom 6
8723 HC Koudum
Tel: 043-3672586
e-mail: info@archeopro.nl
www.archeopro.nl

ArcheoPro is een maatschap waarin verschillende partners hun expertise gebundeld hebben. De financiële afhandeling van de projecten loopt doorgaans via Souterrains, één van de partners binnen ArcheoPro.

ArcheoPro is erkend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek (boringen). Onze onderzoeken voldoen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en volgen de overige geldende nationale en eventuele provinciale en/of gemeentelijke richtlijnen.

ArcheoPro is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 14117581.

Tijdens het onderzoek is het niet altijd goed weer. ArcheoPro werkt toch gewoon door.

Copyright © 2024              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl