Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  

Fysisch geografisch onderzoek

Fysisch geografisch oftewel aardkundig onderzoek is gericht op het onderzoek van de natuurlijke landschapsvormende verschijnselen en processen aan het aardoppervlak zoals bodemvorming, het ontstaan van het zichtbare en begraven reliëf, de rol van water, de ontwikkeling van vegetatietypen etc. Al deze natuurlijke landschapskenmerken en processen zijn vooral in het verleden in meer of mindere mate van invloed geweest op de wijze waarop de mens het landschap heeft kunnen gebruiken en waar geschikte woonplekken aanwezig waren. In die zin bepalen de resultaten van het fysisch geografisch onderzoek in belangrijke mate of en waar archeologisch onderzoek noodzakelijk is en hoe dat onderzoek het beste kan worden uitgevoerd.

Het fysisch geografisch onderzoek is hierdoor bijna altijd een vast onderdeel van archeologisch onderzoek. Dit geldt zowel voor de inventariserende fase, bestaande uit een bureauonderzoek, een booronderzoek en proefsleuven als voor opgravingen en archeologische begeleidingen.

Tijdens de bureaustudie worden de reeds bekende fysisch geografische gegevens verzameld en geanalyseerd. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van onder andere moderne en historisch kaarten, boorgegevens, satellietfoto's, geavanceerde hoogtemetingen etc. Deze dragen samen met de bekende archeologische gegevens bij aan het tot stand komen van het gespecificeerd verwachtingsmodel.

Tijdens het verkennend booronderzoek is de belangrijkste vraag welk type bodem aanwezig is en of deze bodem nog voldoende intact is om vervolgonderzoek te adviseren. Dit relatief goedkope fysisch geografisch vooronderzoek bepaalt daardoor in belangrijke mate de omvang van uw archeologische bestedingen.

Tijdens proefsleuven, opgravingen en begeleidingen dient het fysisch geografisch onderzoek voor de ouderdomsbepaling en voor reconstructie van het vroegere landschap maar ook om na te gaan in hoeverre de resten en sporen nadat ze in de bodem zijn geraakt nog zijn verplaatst of verstoord of dat archeologisch kansrijke lagen eenvoudigweg te diep zitten. In dat laatste geval kunnen de onderzoeksresultaten van groot belang zijn om te bepalen of er wel of geen opgraving noodzakelijk is. Zorgvuldig onderzoek met kennis van zaken kan er dus voor zorgen dat u een kostbare opgraving of archeologische begeleiding alsnog bespaard blijft.

Contact

Voor een specifieke op uw vraag toegesneden offerte of informatie anderzijds kunt u contact opnemen met onze specialist Rob Paulussen .

 

Een collage van foto's van fysisch geografische veldopnames

 
Opnames vanuit een ramguts boring
 
 
 

Analyse van aanbevingsbreuken
 
In stedelijke context, een complexe fysisch geografische opname

 

Copyright © 2024              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl