Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  

ArcheoPro steunt de Prehistorische vuursteenmijn Rijckholt - St. Geertruid

In het Savelsbos, vlak bij het ArcheoPro hoofdkantoor in Eijsden, ligt een heel bijzonder archeologisch monument. Het is een vuursteenmijn uit de prehistorie, ruim 6000 jaar oud. Deze vuursteenmijn is tussen 1964 en 1972 archeologisch opgegraven waarbij vele mooie vondsten gedaan zijn. Na de opgraving is de vuursteenmijn open gesteld voor het publiek. De exploitatie van deze vuursteenmijn lag bij Staatsbosbeheer die samen met een groep vrijwilligers de mijn open hield voor belangstellenden.

In 2016 heeft Staatsbosbeheer aangegeven de exploitatie over te willen dragen aan een andere partij. Hierop heeft de vrijwilligersstichting Ir D.C. Van Schaik het beheer over genomen en de exploitatie van de openstelling gegarandeerd, alles met vrijwilligers. Uiteraard kan een vrijwilligersorgannisatie niet bestaan zonder professionele ondersteuning.

Omdat het hoofdkantoor van ArcheoPro vlak bij deze vuursteenmijn ligt en onze medewerker Joep Orbons al jaren als vrijwilliger bij de vuursteenmijn betrokken is, heeft ArcheoPro de vuursteenmijn geadopteerd. ArcheoPro zorgt voor archeologische ondersteuning en advisering en levert een jaarlijkse financiele bijdrage ter ondersteuning van de exploitatie.

Voor meer informatie over de vuursteenmijn, zie de website www.vuursteenmijn.nl

In 2021 is een grote restauratie gestart bij de vuursteenmijn, deze wordt afgerond in 2023. Dit wordt gesubsidieerd door het RCE en vanuit een Leader subsidie. ArcheoPro levert ondersteuning aan deze restauratie. De restauratie is te volgen via deze speciale website.

Copyright © 2024              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl