Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  

Programma van Eisen (PvE)

Een PvE is een Programma van Eisen dat nodig is voor bepaalde vormen van archeologisch veldonderzoek (proefsleuven, opgravingen, begeleidingen). In feite is een PvE een soort bestek dat de randvoorwaarden en uitgangspunten schetst aan de hand waarvan een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven, opgravingen, begeleiding dient te worden uitgevoerd. Voor booronderzoek is een beperkt Plan van Aanpak (PvA) meestal voldoende. Een dergelijk PvA maakt standaard onderdeel uit van de offertes van ArcheoPro.

Indien voor een archeologische begeleiding, opgraving of een omvangrijk booronderzoek een PvE gevraagd wordt, kan ArcheoPro dit voor u verzorgen. Het PvE moet vervolgens door het bevoegd gezag (meestal de gemeente, soms de provincie) worden goedgekeurd.

ArcheoPro zal u graag een vrijblijvende offerte doen toekomen voor een PvE. U kunt hiervoor contact opnemen via info@archeopro.nl.

Copyright © 2024              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl