Professionals in Archeologische Prospectie
    
 
Home
Onze Specialisaties
ArcheoPro
Online offerte  

Archeologische proefsleuven (IVO-P)

Proefsleuven en proefputjes vormen in de archeologische onderzoeksketen een overgang tussen de niet-gravende archeologische vooronderzoeken (bureaustudie, booronderzoek, geofysisch onderzoek) en de opgraving. Als ArcheoPro het vooronderzoek voor u uitgevoerd heeft, het Programma van Eisen (PVE) geschreven heeft en het noodzakelijke proefsleuvenonderzoek relatief klein is, dan kunnen wij dit voor u uitvoeren.
Als de proefsleuven echter een groot terrein beslaan of tot een opgraving kunnen gaan leiden (proefsleuvenonderzoek met optie van doorstart naar een opgraving), dan helpen wij u graag verder samen met onze samenwerkingspartner om het proefsleuvenonderzoek uit te voeren.

Proefsleuven worden aangelegd met een graafmachine onder aansturing van ArcheoPro. Desgewenst kunt u de graafmachine ook zelf leveren. De sleuven zijn meestal vier meter breed en gemiddeld circa 25 meter lang. Het aantal sleuven varieert maar beslaat meestal tussen de 10 en 15 procent van een plangebied. Het betreft dus een steekproef. De diepte kan variëren. In elke sleuf wordt gegraven tot op het in het PvE vastgestelde archeologische niveau waarna het zorgvuldig opgeschaafde vlak wordt onderzocht op archeologische resten en sporen. Alles wordt nauwkeurig ingemeten en geregistreerd conform de eisen waarvoor wij gecertificeerd zijn. Afhankelijk van de grootte en complexiteit duurt een proefsleuvenonderzoek één tot enkele dagen.

Wordt er niets gevonden dan kan vaak al direct aansluitend aan de gemeente worden gemeld dat het plangebied kan worden vrijgegeven. Zodra de gemeente hiermee akkoord is, kunt u ongehinderd verder. Worden er wel archeologische resten aangetroffen, dan moet eerst in een zogenaamd evaluatierapport worden beoordeeld of deze behoudenswaardig zijn. Is dat het geval en volgt de gemeente het advies, dan bestaan er twee opties: u laat een opgraving uitvoeren of u past uw plan zodanig aan dat de archeologische resten niet verstoord worden. Al tijdens de uitvoering van het onderzoek kan ArcheoPro op basis van kennis en ervaring met u in overleg gaan en gericht adviseren over de beste aanpak. Blijkt een opgraving onoverkomelijk, dan kunnen wij samen met onze opgravingspartner snel komen tot een vervolgaanpak, zodat er zo min mogelijk vertraging ontstaat.

Hieronder een aantal foto's van recente proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd door ArcheoPro

 
 
 
 

 

Copyright © 2024              St. Jozefstraat 45, 6245 LL Eijsden             Tel: 043-3672586             www.archeopro.nl             e-mail: info@archeopro.nl