Professionals in Archeologische Prospectie
Home
Onze Diensten
Onze Specialisaties
ArcheoPro
 
    
 
 
   
 

Archeologisch onderzoek

Bij ieder bouwplan in Nederland, waarvoor een omgevingsvergunning vereist is of aanpassing van het bestemmingsplan, dient de archeologische paragraaf afgevinkt te worden.

Geen onnodig onderzoek

ArcheoPro stelt zich tot doel om onnodig archeologisch onderzoek te voorkomen en advies op maat te leveren. Dit doen wij door in een vroegtijdig stadium overleg te plegen met u en de betreffende bevoegde overheid, zodat een doelgericht onderzoek kan worden uitgevoerd. Hierdoor zullen vervolgstappen zoals aanvullend boor- en/of proefsleuvenonderzoek veelal tot een minimum beperkt of zelfs vermeden kunnen worden.

Wat onderscheidt ons van anderen

Door deze gedegen aanpak voorkomen we vaak dat meerdere fasen van onderzoek (met een steeds hogere intensiteit) nodig zijn, of dat de bevoegde overheid met onverwachte (aanvullende) eisen komt. Dit spaart niet alleen kosten maar ook tijd uit waardoor vertraging van de planprocedure tot een minimum beperkt kan worden. Sinds enkele jaren zijn er partijen actief die voor een relatief lage prijs archeologische vooronderzoek aanbieden. In veel gevallen wordt in deze onderzoeken vaak geen rekening gehouden met uw specifieke plannen en de aanvullende eisen van de betreffende bevoegde overheid. Hierdoor kunt u gemakkelijk voor onaangename verassingen komen te staan die kunnen leiden tot aanzienlijke meerkosten en vertragingen. Wij proberen dit middels onze aanpak voor u te voorkomen.

Geen belang bij opgravingen

Wij hebben er bewust voor gekozen om geen opgravingen te doen. Wij hebben dan ook geen belang bij het adviseren van dit type onderzoek. Liever zorgen wij ervoor dat door planaanpassing een opgraving vermeden wordt. De ervaring leert namelijk dat de kosten die gepaard gaan met een planaanpassing, zoals ophogen, minder diep verstoren, verschuiven bouwvlak, ander fundatiemethode, etc., vaak lager uitvallen dan het laten opgraven van archeologische waarden. Tevens is het in lijn met de Nederlandse wetgeving die beoogd om archeologische waarden zoveel mogelijk in situ te behouden voor het nageslacht.

Geïnteresseerd?

Als middelgroot bedrijf met veel ervaring in zowel Nederland als Vlaanderen, pakken wij niet alleen de kleine en relatief gemakkelijk uitvoerbare klussen aan, maar juist ook de complexere (middel)grote projecten waaraan de bevoegde overheid vaak veel aanvullende eisen stelt. Tevens bieden wij ook specialistische diensten aan zoals geofysisch onderzoek, GIS dataverwerking, bodem-micromorfologisch onderzoek en fysisch geografisch onderzoek. Voor nadere informatie of een vrijblijvende offerte staan wij u graag te woord.

Indien gewenst verzorgen wij in samenwerking met onze partners ook andere noodzakelijke onderzoeken zoals milieukundig bodemonderzoek, flora- en fauna onderzoek, infiltratieonderzoek, geluidsonderzoek etc. U heeft dan met slechts één aanspreekpunt te maken zodat u veel tijdverlies en rompslomp bespaart blijft. Met name de combinatie van milieukundig bodemonderzoek en archeologisch booronderzoek kan tot besparing van (doorloop)tijd en kosten leiden.

Certificatie

ArcheoPro heeft sinds 2005 een vergunning voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Deze vergunning is in juni 2017 vervangen door een certificaat onder BRL-4000.

Prehistorische vuursteenmijn Rijckholt

ArcheoPro sponsort en geeft archeologische ondersteuning aan vrijwilligersorganisatie Stichting ir. D.C. van Schaik die de wereldberoemde prehistorische vuursteenmijn van Rijckholt beheert en voor bezoek toegankelijk maakt. Meer informatie over deze prehistorische vuursteenmijn.

Internationale netwerken

ArcheoPro maakt deel uit van diverse internationale netwerken

International Society for Archaeological Prospection (ISAP)

ArchaeoLandscapes International

Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering
Archeologisch onderzoek, advisering